Statenvragen "Mindervalide mensen in het nauw bij reizen met de waterbus"

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 27-6-2018
Onderwerp : mindervalide mensen in het nauw bij reizen met de waterbus

Toelichting:

Uit een recent nieuwsartikel van het AD (*) blijkt dat mensen met een rolstoel en/of andere mindervalide voertuigen gediscrimineerd worden als zij gebruik willen maken van de waterbus in Papendrecht. De waterbus weigert namelijk regelmatig mensen die in een rolstoel zitten of een driewielfiets gebruiken i.v.m. een beperking. Het argument is vaak dat het te druk is. Arriva heeft op haar website staan dat er bij drukte maximaal vier rolstoelen of scootmobielen per keer mee kunnen, terwijl er op de bootverbinding tussen de Drechtsteden onderling en naar Rotterdam veel meer ruimte is.

Mw. Sissi van Dorst uit Papendrecht heeft noodgedwongen een driewielfiets en geeft aan in het artikel:

“Het is al vaker gebeurd dat ik niet mee mocht, terwijl ik gewoon vooraan stond. Dat is niet eerlijk”.

Bij de haltes staat tevens vermeld dat bij drukte bakfietsen en fietsen met aanhangers niet mee mogen.

De Partij voor de Vrijheid vindt het bizar dat mensen in een rolstoel of driewielfiets worden geweigerd op de waterbus en is van mening dat ook deze mensen zo vrij mogelijk moeten kunnen reizen om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.

Vragen:

Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Kunt u aangeven voor 2017 en 2018 of er meer van dit soort klachten bij Arriva zijn binnengekomen? Graag een gemotiveerd antwoord.

2. Wat gebeurt er met de klachten die voortvloeien uit dit soort situaties? Graag een gemotiveerd antwoord.

3. Kunt u aangeven wat het beleid van Arriva is voor vrouwen met kinderwagens? Moeten zij ook wachten bij drukte? Graag een gemotiveerd antwoord.

4. Volgens Arriva moeten stewards een inschatting maken inzake hoe druk het is en is er vaak geen duidelijke rij.
Bent u van mening dat mindervaliden, constaterende dat zij het al lastig genoeg hebben in de maatschappij, zo vrij mogelijk moeten kunnen reizen en dat de provincie zich daar hard voor moet maken? Zo ja, bent u bereid Arriva op te roepen haar stewards zo te trainen dat duidelijk is waar ze op moeten letten, zodat mindervalide mensen in bv. een rolstoel niet meer geweigerd worden? Graag een gemotiveerd antwoord.


H.W.H. Groenendijk (PVV Zuid-Holland) 


BRON

(*) https://www.ad.nl/dordrecht/enlsquo-waterbus-discrimineert-mensen-met-rolstoelenenrsquo~a7aaedb7/