Bart Privé - spreekteksten

Voorzitter, we spreken vandaag over het aanleggen van een verbindingswegsweg door het cultuurhistorische hart van de Bollenstreek. Bij sommigen ook bekend als de Duinpolderweg. Een weg die een oplossing is voor een probleem, dat nog gecreëerd moet worden.

Read More

Voorzitter,

Dit nu voorliggende kaderbesluit is naar de mening van de PVV zeker geen trendbreuk met de tot nu toe gebruikelijke investeringspolitiek van dit College. Er wordt evenals in voorafgaande jaren binnen het PZI nijver heen en weer geschoven met bedragen. Een aantal daarvan komen op de goede plek terecht.

Read More

Voorzitter,

De PVV zal het voorstel van het college in deze vorm niet steunen. De aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan in combinatie met de aanleg van de Vredenburglaan en de aangepaste N209 zou moeten leiden tot een vermindering van de verkeersoverlast in met name Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp. De realiteit is, dat er als gevolg van de voorliggende plannen een forse toename van het verkeer in Hazerswoude-Dorp zal zijn, terwijl dit toch al door de N209 in tweeën gedeeld wordt.

Read More