Bart Privé - spreekteksten

Voorzitter,

Dit nu voorliggende kaderbesluit is naar de mening van de PVV zeker geen trendbreuk met de tot nu toe gebruikelijke investeringspolitiek van dit College. Er wordt evenals in voorafgaande jaren binnen het PZI nijver heen en weer geschoven met bedragen. Een aantal daarvan komen op de goede plek terecht.

Read More

Voorzitter,

De PVV zal het voorstel van het college in deze vorm niet steunen. De aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan in combinatie met de aanleg van de Vredenburglaan en de aangepaste N209 zou moeten leiden tot een vermindering van de verkeersoverlast in met name Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp. De realiteit is, dat er als gevolg van de voorliggende plannen een forse toename van het verkeer in Hazerswoude-Dorp zal zijn, terwijl dit toch al door de N209 in tweeën gedeeld wordt.

Read More

Voorzitter, de PVV is zoals bekend een warm voorstander van investeringen in infrastructuur. De huidige N207 is een van de langste en belangrijkste provinciale wegen in Zuid-Holland, maar kan de verkeersdrukte tussen Gouda en Alpen aan den Rijn niet meer aan. De PVV heeft de afgelopen jaren opgeroepen tot investeringen in deze zo belangrijke weg en heeft ingestemd met de door GS geopperde verbeteringen.

Read More