Bart Privé - vragen

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 2-7-2018
Onderwerp : buschauffeur Arriva zet passagiers midden op A16 uit bus

Read More

De PVV in Zuid-Holland staat voor weloverwogen besluiten.

PVV-Statenlid en woordvoerder Verkeer Bart Privé heeft tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) en in een brief vragen gesteld aan de PAL over het advies, dat zij gegeven heeft aangaande de MER-procedure m.b.t. de Duinpolderweg.

Read More

De PVV in Zuid-Holland eist opheldering van de Commissaris van de Koning naar aanleiding van het betichten van de PVV-fractie als leugenaars. Fractievoorzitter Henk de Vree: “Twee weken geleden heb ik vragen gesteld over de straatterreur van Marokkaanse jongeren in Maassluis. In plaats van onze vragen te beantwoorden, beschuldigde de Commissaris van de Koning ons van “onwaarheden” in onze vragen, van leugens dus”.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 12 oktober probeerde de PVV door middel van mondelinge vragen duidelijkheid te krijgen over deze zogenaamde “onwaarheden”, maar de Commissaris gaf daarop niet thuis. PVV’er De Vree: “Ik voer graag een debat, liefst op het scherp van de snede. Maar ik laat mij en mijn fractie niet uitmaken voor leugenaar, door niemand niet!”.

De PVV-fractie stelt daarom de mondelinge vragen nogmaals, nu via de schriftelijke weg. Hopelijk zal deze beantwoording meer inhoud hebben dan de beantwoording van onze mondelinge vragen en de schriftelijke vragen over de Marokkaanse straatterreur in Maassluis.

Read More