Jeffrey Rijken - spreekteksten

Voorzitter,

Zoals ik in de commissie al heb aangegeven, is de PVV geen voorstander van de VRM. Los van de inhoud vinden wij het aantal onderwerpen dat op een hoop gegooid wordt, te groot. Daardoor is het moeilijk om ons democratische werk goed te doen, omdat je niet elk onderwerp even goed kan uitdiepen, en je kunt niet over alles zeggen wat je wilt. De kleinste verandering kan de grootste gevolgen hebben voor burgers en ondernemers.

Read More

De PVV is teleurgesteld dat bijna alle politieke partijen geen oog blijken te hebben voor de mening van de Zuid-Hollandse burger bij de plaatsing van windturbines. Waar de PVV vantevoren al bang voor was, is helaas ook uitgekomen: de politieke elite trekt zich helemaal niets aan van welke afwijkende mening dan ook.

PVV-Statenlid Jeffrey Rijken: “Elke partij spreekt over draagvlak zus, draagvlak zo. We hebben daarop een motie ingediend, die het mogelijk maakt om een volksraadpleging te houden in gemeenten waar mogelijk windturbines worden geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een referendum of een enquête. Het is schokkend dat alleen 50Plus net als de PVV waarde hecht aan de stem van de burger en onze motie kon steunen. Vooral de rol van D66 is kwalijk aangezien deze partij de zelfverklaarde uitvinder is van de volksraadpleging. Toch stemden ook zij bij hoofdelijke stemming tegen een volksraadpleging.”

De PVV blijft doorgaan met haar strijd tegen de subsidieverslindende turbines en blijft vechten om het volk een stem te geven bij het plaatsen van windturbines in hun gemeente.

Klik op "Lees meer" voor de spreektekst van Jeffrey Rijken over de komst van vele nieuwe windturbines naar de regio Rotterdam.

Read More