Tessa Dulfer - vragen

De PVV in Zuid-Holland eist opheldering van de Commissaris van de Koning naar aanleiding van het betichten van de PVV-fractie als leugenaars. Fractievoorzitter Henk de Vree: “Twee weken geleden heb ik vragen gesteld over de straatterreur van Marokkaanse jongeren in Maassluis. In plaats van onze vragen te beantwoorden, beschuldigde de Commissaris van de Koning ons van “onwaarheden” in onze vragen, van leugens dus”.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 12 oktober probeerde de PVV door middel van mondelinge vragen duidelijkheid te krijgen over deze zogenaamde “onwaarheden”, maar de Commissaris gaf daarop niet thuis. PVV’er De Vree: “Ik voer graag een debat, liefst op het scherp van de snede. Maar ik laat mij en mijn fractie niet uitmaken voor leugenaar, door niemand niet!”.

De PVV-fractie stelt daarom de mondelinge vragen nogmaals, nu via de schriftelijke weg. Hopelijk zal deze beantwoording meer inhoud hebben dan de beantwoording van onze mondelinge vragen en de schriftelijke vragen over de Marokkaanse straatterreur in Maassluis.

Read More

De PVV in Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld over het houden van exotische dieren. PVV-Statenlid Tessa Dulfer: “Onlangs is er een lijst opgesteld met dieren die niet door particulieren mogen worden gehouden. Dat is een stap in de goede richting. Toch zijn er nog genoeg dieren die wel mogen worden gehouden, terwijl de PVV ze liever op de lijst van verboden diersoorten geplaatst ziet. Ik denk hierbij onder andere aan alligators, krokodillen, zeeschildpadden en zeeslangen”.

Veel dieren zijn gewoonweg niet geschikt om te houden. Dit geldt voor zowel het welzijn van het dier, maar ook voor de veiligheid van de mensen die deze dieren willen houden. PVV-Statenlid Jeffrey Rijken vult aan: “De gemeente Rotterdam is een lobby gestart richting het kabinet, om de lijst van diersoorten die niet gehouden mogen worden aan te scherpen. De PVV steunt dit initiatief van wethouder Eerdmans, en roept het provinciebestuur op de lobby te steunen!”

Read More

Uit de begroting voor het jaar 2015 blijkt dat er meer middelen beschikbaar zijn voor het toezicht en hieraan gekoppeld de handhaving in natuur- en recreatiegebieden van de provincie Zuid-Holland. De fracties van de PVV en 50PLUS ontvangen signalen dat het op dit moment in bepaalde gebieden niet goed gaat met het toezicht en de handhaving. Volgens deze informatie zijn er onvoldoende BOA’s inzetbaar en soms ook niet beschikbaar voor deze taak.

De provinciale statenfracties van de PVV en 50PLUS willen dat de provincie Zuid-Holland een actievere rol gaat spelen in het monitoren van handhaving en toezicht houden in natuur- en recreatiegebieden van de provincie Zuid-Holland. Beide fracties zijn van mening dat het belangrijk is dat er voldoende toezicht en handhaving is door BOA’s in deze gebieden.

Read More