Stikstofdebat in de Provincie Zuid-Holland, zo snel mogelijk schrappen van verstikkende regels

Tijdens de Provinciale Staten vergadering van 6 november 2019 werd het stikstofbeleid van het college besproken. Talloze boeren waren binnen en buiten het provinciehuis aanwezig, en 15 van hen spraken in tijdens de vergadering. De boeren hielden allemaal een emotioneel betoog en wezen erop dat ze de regeldruk niet meer aan kunnen. Hun bestaansrecht komt in gevaar door de stikstofregels. De PVV steunt de boeren, en verzet zich hevig tegen de stikstofwaanzin. De PVV wil de stikstofregels zo snel mogelijk van tafel! 

PVV Fractievoorzitter Henk de Vree: 

''Voorzitter, de overheid is al jaren bezig met het creëren van een modelland. Dat modelland wordt bestuurddoor hele brave jongens en meisjes die bang zijn voor hun grote zus in Duitsland en hun grote broerin Frankrijk. Om nog braver te zijn, doen ze meer dan ze eigenlijk moeten doen.

De overheid werkt met modellen op basis waarvan beslissingen worden genomen, en vergunningenworden verleend aan de hardwerkende burgers in het modelland. In sommige gevallen, zoals bijstikstof, wordt ook gebruik gemaakt van meetstations waarvan de uitkomsten door instanties, waarook brave jongens en meisjes werken, worden geïnterpreteerd. Over de plaatsing van demeetstations zou je in sommige gevallen kunnen discussiëren maar een echte controle daarop is erin de praktijk niet.

Omdat het de overheid is opgevallen dat er ook andere mensen in het modelland wonen, vond ze heteen goed idee om belangenverenigingen te stimuleren om tegen betaling met een kritische blik naarhun bedachte modelland te kijken zodat de andere mensen met een tevreden gevoel konden blijvenrondlopen. Dat staat wel goed immers.

Dat deden en doen die belangenverenigingen natuurlijk graag. En hoewel niemand de opmerkingdurft te maken dat wie betaalt, bepaalt, en er ook nog andere mensen te vaak zo gek zijn om de doorde overheid meebetaalde belangenverenigingen financieel te steunen, werd het 1 groot feest.

Omdat de overheid niet over voldoende kennis beschikt om tot plannen te komen, wordt geleund opallerlei instellingen, die, omdat ze zelf overheid zijn of door de overheid mede worden betaald, deincompetentie van de overheidsorganisatie versterken met allerlei schitterende plannetjes die zorgenvoor nog meer subsidie. Zo komen we als modelland in een neergaande spiraal terecht en we wetenallemaal wat er met neergaande spiralen gebeurt. Met steeds meer regels, steeds meeruitzonderingen. En ja, achter regeltjes kun je je natuurlijk lekker verschuilen.

Ziehier de huidige situatie, Nederland is kapot geregeld. Niet dat de overheid daar zelf op gekomenis, het werd pas vervelend toen de andere mensen in het modelland hun mond open gingen doen enhet Malieveld vulden met andere dingen dan kermissen en zo.

Om die vervelende situatie vlot te trekken is het waarschijnlijk de bedoeling dat we als Statenmeedoen met de rest, lees de landelijke overheid, en proberen om de boel met geld weer in hetgareel te krijgen.

Daaraan doet de PVV niet mee, ook omdat duidelijk is dat modellen niet zo goed werken, metmeetstations te makkelijk kan worden gemanipuleerd en er eigenlijk op geen enkele wijze rekeninggehouden wordt met de inwoners van ons land. En ook niet met problemen die wel echt zijn, zoalseen al jaren ongebreidelde instroom van 100.000 nieuwelingen per jaar, waardoor onze postzegelinmiddels door meer dan 17 miljoen mensen wordt kaalgevreten.

We zitten in een situatie waarin de overheid keuzes moet maken, bloemetjes en bijtjes en een doorimmigratie hard groeiende bevolking gaan nu eenmaal niet samen. ‘You can’t have your cake andeat it too’. Die keuze wil de overheid niet maken, er moet volhard worden in de manier waarop onsland nu wordt gerund en die manier levert uiteindelijk een totale catastrofe op. De PVV wil diecatastrofe voorkomen.

Strooi eens niet met geld maar schrap de verstikkende regels. Regels verstikken, stikstof niet.''