PVV wil Corona-Noodfonds voor ondernemers en gemeenten

De PVV Zuid-Holland wil dat de Provincie Zuid-Holland een Provinciaal Corona-Noodfonds opricht van 100 miljoen euro, ter ondersteuning van Zuid-Hollandse ondernemers en gemeenten. De Provincie doet momenteel te weinig, terwijl juist nu steun voor onze economie en samenleving hard nodig is.

De coronacrisis heeft een gigantische impact op onze samenleving en economie. Er zijn nu al ruim 560.000 Nederlandse bedrijven die door de coronacrisis in de gevarenzone zijn gekomen. Het aantal faillissementen en het verlies van banen neemt dan ook fors toe.

Zuid-Hollandse gemeenten zijn over het algemeen belast met het uitvoeren van de Rijksmaatregelen m.b.t. de coronacrisis. De gelden die voor deze maatregelen beschikbaar zijn gesteld, zijn veelal echter niet kostendekkend. Door bezuinigingen op het gemeentefonds, en door de tekorten in het sociaal domein, staan veel gemeenten al in het rood. De bijkomende kosten van de nodige (Rijks)maatregelen lopen voor gemeenten op tot miljoenen euro's.

Ook zijn er veel ondernemers voor wie de maatregelen van het Rijk niet voldoende zijn. Wat de PVV betreft kan de Provincie Zuid-Holland juist in deze zware tijd voor onze samenleving en economie een cruciale rol spelen om de gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken.

De PVV wil ondernemers helpen. Het is daarbij van groot belang om maximale inspanningen te leveren om onze samenleving en economie te ondersteunen en daarmee banen te redden. Daarom dient de PVV Zuid-Holland op 22 april 2020 een motie in die het college verzoekt om op korte termijn de mogelijkheden te onderzoeken voor de realisatie van een Corona-Noodfonds van €100 miljoen ter ondersteuning van onze ondernemers en gemeenten.

PVV_Zuid-Holland_-_Motie_-_Noodfonds_Zuid-Holland_Coronacrisis.pdf