Gedeputeerde Staten Zuid-Holland weigeren corona-noodfonds en financiële steun

De PVV Zuid-Holland heeft op 22-4-2020 een motie ingediend met het verzoek om op korte termijn de mogelijkheden te onderzoeken voor de realisatie van een corona-noodfonds van €100 miljoen ter ondersteuning van onze gemeenten en ondernemers. Gedurende de Provinciale Staten vergadering werd duidelijk dat er voor een corona-noodfonds van €100 miljoen geen meerderheid te vinden was. Verschillende partijen gaven echter aan wél een fonds voor onze gemeenten en ondernemers te willen, maar zich niet uit te willen spreken over een bedrag. 

Het is voor de PVV Zuid-Holland belangrijk dat we in deze zware tijd extra steun bieden aan onze samenleving en economie. We willen ondernemers en gemeenten helpen, en banen redden. De coronacrisis heeft een gigantische impact. Er zijn nu al ruim 560.000 Nederlandse bedrijven die door de coronacrisis in de gevarenzone zijn gekomen. Het aantal faillissementen en het verlies van banen neemt dan ook fors toe.

Ook de Zuid-Hollandse gemeenten raken overbelast. Zij worden onder andere belast met de uitvoering van een aantal Rijksmaatregelen m.b.t. de coronacrisis. De gelden die voor deze maatregelen beschikbaar zijn gesteld, zijn veelal echter niet kostendekkend. Door bezuinigingen op het gemeentefonds, en door de tekorten in het sociaal domein, staan veel gemeenten al in het rood. De bijkomende kosten van de nodige (Rijks)maatregelen lopen voor gemeenten op tot miljoenen euro's. Ook zijn er veel ondernemers voor wie de maatregelen van het Rijk niet voldoende zijn. Wat de PVV betreft kan de Provincie Zuid-Holland juist in deze zware tijd voor onze samenleving en economie een cruciale rol spelen om de gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken.

Aangezien er voor de €100 miljoen euro geen meerderheid te vinden was, kozen wij ervoor om onze motie te amenderen door niet langer specificaties voor wat betreft de hoogte van het bedrag aan de motie te binden. Hiermee boden we ook ruimte aan Gedeputeerde Staten om zelf met een bedrag voor steun te komen. Het verbaasde ons echter dat Gedeputeerde Staten aangaven niet bereid te zijn om met een bijdrage te komen. Terwijl gemeenten en het Rijk allerlei maatregelen nemen, doet de Provincie Zuid-Holland vrijwel niets. Wij zijn dan ook diep teleurgesteld in het Zuid-Hollandse college. Wij hopen dat het college zich bedenkt, en daarmee naar de geluiden vanuit de samenleving luistert. Toon aan dat de Provincie Zuid-Holland niet alleen maar uit bestuurlijke bemoeienis bestaat, maar dat de provincie een overheid is waar je op kan rekenen, zeker in tijden van crisis.