Coalitiepartijen blokkeren bespreking enquête warmtedossier Zuid-Holland

De PVV heeft tijdens de Statenvergadering van 14 oktober 2020 een agenderingsverzoek ingediend om een enquête (statenonderzoek) te bespreken naar het gevoerde provinciale bestuur bij het warmtedossier, alsmede de samenwerking die de Provincie Zuid-Holland aanging met de gemeente Rotterdam en het Warmtebedrijf Rotterdam. Tevens diende de PVV samen met 50Plus, PvdD, FvD, DENK, en GO een motie in om de enquête op te starten.

Dat een enquête nodig is blijkt wel uit het feit dat er van alles mis is met het warmtedossier. Veel informatie is nog niet beschikbaar en de Randstedelijke Rekenkamer heeft recent in haar rapport ‘’Leiding onder druk’’ nog de volgende conclusies getrokken:

  • Het besluitvormingsproces inzake het dossier Warmtebedrijf Rotterdam (WbR) was niet zorgvuldig;
  • PS zijn niet toereikend geïnformeerd over en onvoldoende betrokken bij het besluitvormingsproces inzake het dossier Warmtebedrijf Rotterdam (WbR).

Ondanks het feit dat nog niet alle informatie beschikbaar is en de hele oppositie behandeling wenst, weigeren de coalitiepartijen in Zuid-Holland een bespreking toe te staan. Coalitiepartijen poogden al van tevoren om het verzoek van de agenda te schrappen, middels een ordevoorstel. Door het ene instrument te gebruiken is gepoogd een ander instrument te saboteren, maar dit mislukte.  Ze slaagden er wel in om het voorstel te schrappen tijdens het behandelen van de agenda. Dit terwijl er nog niet eerder in de Staten is gesproken over een enquête naar het warmtedossier.

Het is wat onze fracties betreft ronduit stuitend dat een statenonderzoek naar het door GS gevoerde bestuur niet eens besproken kan worden, omdat de coalitiepartijen dit blokkeren. We hebben het hier over een project waar tientallen miljoenen euro’s belastinggeld in omgaat en dat zich kenmerkt door risico’s. Onze inwoners, vertegenwoordigd door de Staten, hebben recht op informatie.

Wij vinden het van cruciaal belang dat Provinciale Staten volledig inzicht krijgen in alle elementen van dit complexe dossier om haar controlerende taak goed uit te kunnen voeren en om lering te kunnen trekken voor de toekomst.

Omdat een bespreking niet mogelijk was, maar we de motie wél wilde indienen, moesten we deze vreemd aan de orde van de dag indienen. Uiteindelijk stemde de voltallige oppositie voor de motie voor een enquête.

Ook pleiten onze fracties er nogmaals voor om de slepende en al jaren durende geheimhouding op dit dossier op te heffen.

Namens:

  • J. Mooiman - PVV
  • M.P.C. Sandmann – FvD
  • W.M. Bakx – 50Plus
  • C.E. Persenaire – GO

Uitslag stemming Motie Enquête Warmtedossier:

PVV-warmtedossier-enquete-motie.png

Bron: https://pzh.notubiz.nl/vergadering/779592/Provinciale%20Staten%2014-10-2020 ‘’Motie vreemd’'