Partij voor de Vrijheid zuinig met belastinggeld van burgers

De Partij voor de Vrijheid gaat binnenkort haar overtollige fractiebudget terugstorten richting de provincie Zuid-Holland: over het jaar 2020 heeft de fractie namelijk maar liefst 37.537 euro overgehouden.

Statenlid Ed Braam: 

"De PVV vindt dat niet alleen het College zuinig met het belastinggeld van onze burgers om zou moeten gaan, maar dat ook de fracties in de Staten het goede voorbeeld moeten geven. Voor de PVV dus geen uitgaven aan de huur van een boot of vele dure diners, maar alleen aan noodzakelijke zaken, zoals fractiepersoneel. Graaien in de provinciale subsidiepot is niet aan de PVV besteed."

Dit is overigens niet de eerste keer dat de PVV haar overtollige fractiebudget terugstort.

"Onze fractie hanteert al vanaf het prille begin dat we in de Staten zitten het principe van 'zo zuinig mogelijk omgaan met belastinggeld’. Statenleden krijgen al een door de belastingbetaler betaalde vergoeding voor hun werk, waardoor het ronduit asociaal zou zijn om voor het minste geringste het fractiebudget aan te spreken.”   

De Partij voor de Vrijheid hoopt dat alle Statenfracties deze visie hanteren en daardoor een inspirerende werking uitgaat richting het College.

“Dat is helaas hard nodig, want Gedeputeerde Staten gebruiken bv. sinds de Ceteco-affaire de motorrijtuigenbelasting, de opcenten, om de reserves te spekken. En het College wil doorgaan met het jaarlijks verspillen van miljoenen euro’s belastinggeld aan het tegengaan van klimaat-verandering, terwijl de mens het klimaat helemaal niet kan beïnvloeden”, aldus Braam.

Op woensdag 11 november zal in de Staten van Zuid-Holland worden gedebatteerd over de Begroting 2021 en de PVV zal het College het vuur na aan de schenen leggen inzake haar beleidsplannen.