PVV Zuid-Holland zuinig met belastinggeld van burgers

De Partij voor de Vrijheid Zuid-Holland gaat binnenkort haar overtollige fractiebudget terugstorten richting de provincie; over het jaar 2021 heeft de fractie namelijk maar liefst 16.800 euro overgehouden.

Statenlid Ed Braam:

"De PVV vindt dat niet alleen het College altijd zuinig met het belastinggeld van onze burgers om zou moeten gaan, maar dat ook de fracties in de Staten het goede voorbeeld moeten geven. Voor de PVV dus geen uitgaven aan bv. veel dure diners, maar alleen aan noodzakelijke zaken, zoals fractiepersoneel.”

Dit is overigens niet de eerste keer dat de PVV haar overgehouden fractiebudget terugstort.

"Onze fractie hanteert al vanaf de eerste dag dat we in de Staten zitten het principe van
‘zo zuinig mogelijk omgaan met belastinggeld’. Statenleden krijgen al een door de belastingbetaler opgebrachte vergoeding voor hun werk, waardoor het ronduit asociaal zou zijn om voor het minste
geringste het fractiebudget aan te spreken.”  
 

De fractie is ook niet te spreken over het gevoerde beleid de afgelopen periode door het huidige College.

“Er zijn vele miljoenen euro’s belastinggeld verkwanseld aan o.a. nepnatuur en het waanidee dat het klimaat gered moet worden. Als de kiezer ons groot maakt op 15 maart 2023 en wij in het nieuwe College mochten komen, zal dat zeker gaan veranderen. Dan wordt alleen nog belastinggeld uitgegeven aan zaken waar onze burgers echt wat aan hebben.”