Inbreng PVV Z-H inzake Voortgangsrapportage RES en Draagvlakonderzoek (Cie Economie & Energie, 6-12-2023)