PVV: VARA-toespraak commissaris van de Koning een schande

De PVV is niet te spreken over de nieuwjaarsrede van de commissaris van de Koning. PVV-fractievoorzitter Henk de Vree: “De CdK heeft helaas een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de steeds erger wordende haat richting de PVV. De commissaris zegt een “verbinder” te zijn, maar hij gooit bij elke gelegenheid olie op het vuur. Kort samengevat is iedereen die op de PVV stemt een gevaar. Niet alleen de PVV-stemmers, ook Geert Wilders en de pers worden neergezet als vandalen en hooligans. Hij is echt gek geworden!”

De PVV is steeds bereid om met de CdK om de tafel te gaan om zijn afgrijzen te bespreken, en is desnoods ook beschikbaar om de commissaris mee te helpen zijn spullen te pakken. PVV’er De Vree sluit af: “De PVV in Zuid-Holland heeft ruim 170.000 stemmen behaald bij de laatste verkiezingen voor Provinciale Staten. Zij verdienen een commissaris die ook voor hen opkomt. Deze CdK doet dat duidelijk niet, dus ik zeg: pleurt op!” De PVV stelt hierover de volgende schriftelijke vragen. 

Vragen

1. Op woensdag 14 december heeft de PVV-fractie u geadviseerd het kerstreces te gebruiken om eens te bezinnen op uw eigen positie. Wanneer kan de PVV-fractie een uitnodiging verwachten om te helpen met verhuizen?

2. Mocht de verhuizing op dit moment geen doorgang vinden; welk verandertraject kunnen we afspreken teneinde uw vooringenomenheid ten aanzien van de PVV te verminderen?

3. Bent u zelf tevreden over de door u uitgesproken boodschap?

4. Welke vergoeding heeft voormalig VARA-voorzitter en PvdA-regent Marcel van Dam gekregen voor zijn niet mis te verstane bijdrage aan uw nieuwjaarsrede?

5. U refereert in uw speech aan een onterecht gekozen “Man of the Match” van de politiek, en vraagt zich af “wie er gek” is geworden. Wie bedoelt u hiermee? En wie is er “gek” geworden?

6. U probeert een karikatuur te schetsen door te stellen: “Feiten interesseren me niet, wetenschap is slechts een mening en ik verkondig mijn eigen waarheid”. Welke politicus bedoelt u hiermee?

7. U zegt zich “zorgen” te maken over het politieke klimaat, wat bedoelt u daarmee?

8. U geeft aan iedereen een “respectvol en constructief maatschappelijk klimaat” toe te wensen. Hoe verhoudt zich dat tot uw respectloze houding jegens de acht statenleden van de Partij voor de Vrijheid in Zuid-Holland?

Henk de Vree (PVV)

Bron: “PVV-hatende commissaris van de Koning Jaap Smit foetert Wilders en zijn aanhangers uit in zijn nieuwjaarsrede”, http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/01/pvv-hatende-commissaris-van-de-koning-jaap-smit-foetert-wilders-en-zijn-aanhangers-uit-in-zijn-nieuwjaarsrede/ (woensdag 11 januari 2017)