Motie 742 De Vree - Geen geld oppotten maar lasten verlichten (PS-vergadering 8-11-2017)

742