Motie 709 - Structurele verlaging provinciale opcenten (PS-vergadering 31-5-2017)

709