Spreektekst Begroting 2019 (PS-vergadering 14-11-2018)Interrupties: