Motie uitspreken steun LHBTI gemeenschap

Motie: Uitspreken steun LHBTI gemeenschap.

Onderwerp: Motie vreemd aan de orde van de dag.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 30-1-2019 ter behandeling van bovenvermeldagendapunt;

Constaterende dat:

  • Het grote merendeel van de politieke partijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland afstand heeft genomen van de Nashville-verklaring;
  • Het grote merendeel van de politieke partijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben aangegeven de LHBTI gemeenschap te steunen;
  • De islam veelal onbesproken blijft terwijl deze veel verder gaat dan de Nashville-verklaring en actief oproept tot discriminatie en geweld tegen en het doden van homoseksuelen.

Overwegende dat:

  • De islam een grote bedreiging vormt voor christenen, joden, homoseksuelen, ongelovigen, en andersdenkenden;
  • De islam een zeer intolerante ideologie is die uit is op de vernietiging van onze vrijheden en westerse normen en waarden;
  • Het hypocriet zou zijn om de inhoud van de Nashville-verklaring te veroordelen maar de inhoud van de islam niet.

Verzoekt de staten:

  • Zich uit te spreken tegen elke vorm van discriminatie tegenover de LHBTI gemeenschap.

En gaan over tot de orde van de dag!

  1. Henk de Vree (PVV)
  2. Jeremy Mooiman (PVV)