Motie Bekladding standbeeld Pim Fortuyn onacceptabel en onaanvaardbaar

Motie: Bekladding standbeeld Pim Fortuyn onacceptabel en onaanvaardbaar

Onderwerp: Motie vreemd aan de orde van de dag

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 1-7-2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

  • Woensdag 3 juni na de demonstratie in Rotterdam het standbeeld van Pim Fortuyn is beklad met het woord ‘’racist’’;

Overwegende dat:

  • Het standbeeld van Pim Fortuyn, die voorvechter was van het vrije woord, symbool staat voor de vrijheid van meningsuiting;
  • Het standbeeld van Pim Fortuyn deel is van ons erfgoed;
  • Erfgoed van belang is omdat het huidige generaties een beeld geeft van het verleden en daarmee lessen leert en bijdraagt aan de culturele identiteit;
  • De provincie Zuid-Holland erfgoed graag wil doorgeven aan volgende generaties.

Spreken uit:

  • Dat het bekladden van het standbeeld van Pim Fortuyn met het woord ‘’racist’’ onacceptabel en onaanvaardbaar is.

En gaan over tot de orde van de dag!  

  • J. Mooiman
  • H. de Vree
  • G.T Braam
  • F. Dulfer