PVV maakt zich hard voor behouden mogelijkheid woningbouw op Bleizo-West

Op woensdag 8 februari vond de Integrale Commissie van de provincie Zuid-Holland plaats. Daar werd gesproken over de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Wonen, Werken en Werelderfgoed. Onderdeel van de discussie was het gebied Bleizo-West, dat Gedeputeerde Staten in de herziening plots wilde benoemen als ''niet te transformeren bedrijventerrein''. 

Dit tot verbazing van de betrokken gemeenten, gelet op het feit dat er n.a.v. een discussie in Provinciale Staten in februari 2022 juist gesprekken liepen met de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer over de toekomst van Bleizo-West en een mogelijke invulling van het gebied met o.a. woningbouw. 
 
Als de voorgestelde wijziging in het omgevingsbeleid zou worden opgenomen, dan zouden GS woningbouw op Bleizo-West planologisch onmogelijk maken, waarmee tegen de wens van de gemeenten alsmede de oproep vanuit PS van vorig jaar zou worden ingegaan. 
 
De PVV heeft zich samen met andere partijen dan ook verzet tegen de plannen van GS. Wat onze fractie betreft kon het stuk ├ęcht niet op deze manier de inspraak in. PVV statenlid Mooiman deed een voorstel voor een aangepast stuk met een aangepaste kaart waar Bleizo-West wordt verwijderd als te behouden bedrijventerrein. Een meerderheid van de commissie steunde deze lijn en GS deden de toezegging om Bleizo-West als dusdanig te verwijderen alvorens de module de inspraak in gaat. Ook werd toegezegd om in het stuk op te nemen dat over invulling van de locatie gesprekken lopen en dat een besluit rond september 2023 wordt genomen.
 
Mooiman is blij met het resultaat. ''Het is een goede zaak dat de voorgestelde wijziging geschrapt wordt. Zo houden we Bleizo-West open als mogelijke locatie voor woningbouw. Ik vecht daar persoonlijk al jaren voor. De locatie biedt ruimte aan 4000-6000 hoog nodige woningen waarvan een aanzienlijk deel betaalbaar en sociaal. Het gebied ligt direct naast het moderne station Lansingerland-Zoetermeer, en de gronden zijn in gemeentelijk bezit. Naar verwachting kunnen we in september van dit jaar eindelijk het politieke besluit nemen over de invulling van het gebied, en wat ons betreft is dat niet met windturbines maar met woningen.''
 
De provincie houdt woningbouw op Bleizo-West al enige tijd tegen vanwege het feit dat het huidige college daar windturbines wil plaatsen, waardoor de kansen van dit gebied onbenut blijven. Dit terwijl er met woningbouw op Bleizo-West op korte termijn een flinke bijdrage kan worden geleverd aan het oplossen van de zeer prangende woningnood. De verkiezingen van 15 maart 2023 zullen dan ook een belangrijke rol spelen voor de toekomst van dit gebied.