PVV: Delft nieuw speeltje van koning landjepik Deetman?

De PVV is niet te spreken over de benoeming van oud-burgemeester Deetman van Den Haag in een commissie die Delft van de financiële ondergang moet redden. PVV-Statenlid en woordvoerder financiën Ed Braam: “Het is onbegrijpelijk dat men in Delft uitgerekend bij de heer Deetman is uitgekomen. Hij moet, samen met een groep ongetwijfeld goedbetaalde adviseurs, de gemeente er financieel bovenop helpen. Ik wil weten wat dit de belastingbetaler kost!”

Daarnaast maakt de PVV zich zorgen over een mogelijk nieuwe herindeling in de regio. Statenlid Jan Zwerus: “In 2002 heeft de regio, na forse druk van burgemeester Deetman, flink wat van haar grondgebied moeten afstaan aan de gemeente Den Haag. De PVV wil de garantie dat dit niet nog een keer zal gebeuren. Het kan niet zo zijn dat inwoners van omliggende gemeenten zoals Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp worden gebruikt als wisselgeld voor gezonde overheidsfinanciën van de gemeente Delft!”

De PVV heeft geen vertrouwen in de komst van Deetman en stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de onderstaande vragen.

Vragen

1. Bent u bekend met het bericht “Deetman onder vuur”(1)?

2. Welke procedure is gevolgd om tot het besluit te komen juist de voormalig burgemeester van Den Haag te benoemen in de commissie “Adviesgroep Delft herstelt”? Is de provincie hierbij betrokken danwel geconsulteerd, en zo ja, in welke vorm?

3. Wat zijn de kosten van deze adviesgroep, en wat gaat voorzitter Deetman in totaal verdienen?

4. Bent u bekend met de forse imagoschade die de heer Deetman in de regio Haaglanden heeft opgelopen vanwege de annexatiewoede van de gemeente Den Haag ten tijde van zijn burgemeesterschap?

5. Deelt u de bezorgdheid van de PVV dat het armlastige Delft vol gaat inzetten op het annexeren van de rijkere buurgemeenten, zeker gezien het beleid van de heer Deetman als burgemeester van Den Haag? Zo neen, waarom niet?

6. Is het, gezien de ontstane onrust, niet raadzaam om wellicht een andere voorzitter te benoemen? Zo neen, waarom niet?

7. Bent u het met de PVV eens dat van elke stap in de richting van een nieuwe annexatieronde zonder volksraadpleging geen sprake zou kunnen zijn? Zo neen, waarom niet?

8. Wat gaat u doen om de onrust in de buurgemeenten van Delft over een mogelijk op handen zijnde annexatie door Delft weg te nemen?

 

Ed Braam (PVV)
Jan Zwerus (PVV)

Bron:
(1) “Deetman onder vuur”, De Telegraaf, 9 september 2015.