PVV: Commissaris van de Koning faciliteert asieltsunami

De Commissaris van de Koning heeft aangegeven zich ten volle in te zetten voor het bestuursakkoord over de zogenaamde asielzoekers. Dit akkoord is onder regie van het kabinet opgesteld. De CdK wil voor 1 februari 2016 minimaal 2.500 asielzoekers huisvesten en nog eens 500 noodopvangplekken per veiligheidsregio. De PVV is hier mordicus op tegen en zal zich tot de laatste seconde blijven verzetten.

De PVV kan zich inhoudelijk gezien totaal niet vinden in de lijn van de CdK. PVV-fractievoorzitter Henk de Vree: “De minister kan bij wijze van spreken twintig verzoeken tot opvang doen, maar in een al overvolle provincie die barst van de problemen met Noord-Afrikanen en lieden uit het Nabije Oosten is dat teveel gevraagd”.

Grootschalige opvang zal binnen de kortste keren leiden tot sociale onrust, zoals we in zo’n beetje alle Zuid-Hollandse gemeenten die deze onzalige plannen hebben uitgewerkt hebben gezien. De provincie Zuid-Holland is niet bevoegd om te spreken over de enige oplossing van dit steeds groter wordende probleem, namelijk het sluiten van de grenzen. PVV’er De Vree gaat verder: “Voor zover de provincie wel ergens zorg voor draagt – namelijk de opvang van al deze asieleisers en gelukszoekers – roepen we de CdK dan ook op zich verre te houden van allerlei maatregelen waarmee de burgers van Zuid-Holland nog verder gedupeerd worden dan nu al het geval is!”