PVV: Helderheid over dure taalcursussen College

De PVV in Zuid-Holland heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd nu blijkt dat er voor duizenden euro’s aan cursussen zijn gedeclareerd. PVV’er Ed Braam: “De PVV wil weten waarom er voor meer dan 4.000 euro een cursus Engels moet worden gevolgd door gedeputeerden die verantwoordelijk zijn voor onderwerpen zoals landbouw en grondzaken. Heel merkwaardig!”

Opvallend is dat gedeputeerde Van der Sande, belast met internationaal beleid, juist géén peperdure cursus heeft gevolgd. PVV-Statenlid Jan Zwerus vult aan: “Ik ben benieuwd welke andere onzinnige cursussen er nog meer worden gevolgd. Tijd dat die informatie boven water komt!”

Vragen

1. Klopt het dat sinds het begin van 2016 er voor duizenden euro’s aan cursussen door leden van Gedeputeerde Staten zijn gedeclareerd? (1)

2. Waarom wordt er meer dan 4.000 euro gespendeerd aan cursussen Engels voor bestuurders die landbouw en grondzaken in hun portefeuille hebben?

3. Wat is de toegevoegde waarde van het volgen van deze peperdure cursussen, ook gezien de opleiding van deze weledelgestrenge bestuurders?

4. Kunt u een overzicht geven van alle cursussen, inclusief bijbehorende kosten, die sinds het aantreden van dit College zijn gevolgd door bestuurders danwel ambtenaren? Zo neen, waarom niet?

5. Welke andere cursussen bent u voornemens te volgen, en met welk achterliggend doel? Wat zijn de kosten voor deze cursussen?

 

Ed Braam (PVV)

Jan Zwerus (PVV)

Bron:
(1) Declaratieregister provincie Zuid-Holland, https://www.zuid-holland.nl/overons/declaratieregister/