PVV Zuid-Holland geschrokken van falende rampenzenders

De PVV in Zuid-Holland is geschrokken van het uitvallen van de rampenzenders van RTV Rijnmond en Omroep West op woensdag 30 maart. PVV-Statenlid Ed Braam: 'Een incident in een Rotterdamse mast heeft ervoor gezorgd dat beide stations urenlang onbereikbaar waren. Zuid-Holland heeft het dus heel die periode zonder rampenzender moeten doen. Je moet er niet aan denken wat er in het geval van een ramp had kunnen gebeuren. Onacceptabel!'

De PVV wil van het provinciebestuur weten welke maatregelen kunnen worden genomen om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen. PVV´er Braam gaat verder: 'Het kan niet zo zijn dat door 1 klein incident de hele provincie zonder rampenzender zit. De provincie moet in gesprek gaan met beide omroepen om te voorkomen dat dit ooit nog eens kan gebeuren!´

De Partij voor de Vrijheid stelt aan het College van Gedeputeerde Staten onderstaande schriftelijke vragen.

Vragen

1. Bent u bekend met de berichten “Radio Rijnmond FM 93.4 uit de lucht”(1) en “Gewonde bij zendmastbrand, Radio West nog uit de lucht” (2)?

2. Wie is er verantwoordelijk voor het functioneren van RTV Rijnmond en Omroep West als rampenzenders voor de provincie Zuid-Holland?

3. Heeft u contact gehad met beide omroepen inzake het falen van de rampenzender op woensdag 30 maart? Zo neen, waarom niet?

4. Kennelijk is, bij een calamiteit met de grote zender in het Waalhavengebied te Rotterdam, de steunzender in Den Haag niet in staat om in geval van nood het signaal te blijven uitzenden. Is deze informatie juist? Zo ja, hoe kijkt u hiernaar?

5. Per 1 januari 2014 is de zorgplicht voor de regionale omroepen overgedragen van de provincie naar de Rijksoverheid. Op welke wijze bent u sinds deze datum betrokken bij (de programmering van) de regionale omroepen?

6. Bent u het met de PVV eens dat de rampenzender van de regionale omroepen te allen tijde zou moeten functioneren, al staan er bij wijze van spreken tien antennes in de brand? Zo neen, waarom niet?

7. Welke stappen bent u voornemens te zetten om een dergelijk incident zoals van woensdag 30 maart niet nogmaals te laten plaatsvinden?

Ed Braam (PVV)

 

Bronnen:
(1) “Radio Rijnmond FM 93.4 uit de lucht”, RTV Rijnmond, 30 maart 2015.

(2) “Gewonde bij zendmastbrand, Radio West nog uit de lucht”, Omroep West, 30 maart 2015.