AANGENOMEN_Motie Onderzoek naar bijen dodende insecticiden (PS-vergadering 14-11-2018)

Aangenomen PVV motie van Statenlid Jeremy Mooiman aangaande onderzoek naar bijen dodende insecticiden. 

844