Jeremy Mooiman - home

Aangenomen PVV motie van Statenlid Jeremy Mooiman aangaande onderzoek naar bijen dodende insecticiden. 

844

IMG 20181101 WA0007Dank voorzitter,

Ik denk dat het vierde deel van het bespreekstuk middels de discussie met de inspreker redelijk uitbundig is besproken, dus ik zal maar beginnen met de begroting zelf.

Read More

Titel : Dag van de dialoog

Datum PS : 27-06-2018

Voordrachtnr. : 7098

Onderwerp : Gewijzigd Statenvoorstel Kadernota 2019-2022

Read More