Schriftelijke vragen "Provincie moet met nuchtere blik naar natuur kijken" (11-4-2023)

Toelichting

In een recent opiniestuk op de website van Stal en Akker (*) stelt oud-melkveehouder Toon Hartman dat de provincie Noord-Brabant op basis van zeer discutabel onderzoek inzake de staat van de natuur in de provincie, een vergunningsstop voor mogelijk stikstofgevoelige projecten heeft aangekondigd. Een buitengewoon ingrijpende maatregel met alle mogelijke gevolgen van dien.

Lees meer: Schriftelijke vragen "Provincie moet met nuchtere blik naar natuur kijken" (11-4-2023)